Kolberggården  er en godt profilert bygård på Nedre Bakklandet i Trondheim. Eiendommen unngikk utslettelse på 1970-tallet, takket være aktivt engasjement av bydelens våkne innbyggere, ikke minst Bakklandet Velforening. Innbyggerne, så vel som utenforstående sympatisører arbeidet for at Bakklandets eldste boområder, ikke måtte bli offer for statens satsning på biltrafikk.
Takket være disse gode kreftene, står Kolberggården der fortsatt.

Mer info om Kolberggården:

Mer INFO om Bakklandet og trøndersk dialekt:

bakklandet.info (Bakklandet)

http://www.karsken.no/?page=26 (Trøndersk dialekt)